Privacy statement

Privacy statement


FROMM
Nederland B.V. (hierna te noemen FROMM) respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. U moet zich echter realiseren dat volledige beveiliging van gegevens op het Internet niet gegarandeerd kan worden.
Hierna wordt beschreven hoe FROMM gegevens verzameld en hoe die gegevens gebruikt worden.

1. On line communicatie
FROMM maakt gebruik van betrouwbare datanetwerken die zijn beveiligd met firewall- en passwordbeveiliging die binnen de branche gebruikelijk zijn. Desondanks kunnen berichten die u stuurt aan FROMM middels de site, worden onderschept of op andere wijze gemanipuleerd worden. FROMM adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie via de site aan FROMM te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan FROMM via de site te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

2. Persoonlijke informatie
Alle persoonsgegevens, die u via deze website verstrekt, zullen worden behandeld conform de van toepassing zijnde privacywetgeving (de Wet Bescherming Persoonsgegevens 2000 in Nederland). Op basis van deze wetgeving kunt u inzage krijgen in de informatie die FROMM over u heeft en zo nodig correcties aan laten brengen.

FROMM verzamelt alleen gegevens die op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een profiel op deze website, of het verzenden van een e-mail, geeft u FROMM toestemming uw persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor statistische en direct marketing doeleinden. Indien u geen prijs stelt op direct marketing informatie, kunt u dat laten weten door FROMM te bellen op nummer 0800 – 37666 65

3. Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatieinformatie
In sommige gevallen zal FROMM gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt, IP-adressen toegewezen door providers, etc. Deze gegevens helpen FROMM de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.

4. Cookies
FROMM maakt op haar internetsite gebruik van zogenaamde "cookies". Dit houdt in dat er een klein tekstbestand (cookie) naar uw computer wordt gestuurd, zodat het gebruik van de site vanaf uw computer in de toekomst wordt vergemakkelijkt. Indien u geen cookies wilt ontvangen, kunt u het hulpbestand van uw internetbrowser raadplegen om te kijken hoe u de cookies kunt blokkeren of een waarschuwing kunt krijgen voordat er een cookie wordt opgeslagen.

5. Wijzigingen
FROMM behoudt het recht deze privacy statement op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van deze gewijzigde privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.


 Privacy Statement downloaden

Vragen of wilt u meer informatie?